• 19 år på internet 1999 - 2018 med 13040 aktiva medlemmar i 166 länder
 • svensk tid 22:11 ons 25 apr 2018

Policy

Personuppgifter

Medlemskap i Utlandssvenskar.com kräver att Utlandssvenskar.com HB registrerar ditt namn, e-postadress, ålder, kön, land och stad du bor i, och din huvudsakliga aktivitet (studier, arbete, annat). Syftet med denna registrering är framför allt att förhindra och underlätta spårning av icke godkänd aktivitet. Dina personuppgifter kommer också att behandlas av oss för att du skall kunna använda Utlandssvenskar.com och dess funktioner på bästa sätt samt för att ge dig information och erbjudanden från oss, eller våra samarbetspartners.

ANNONS:

Utlandssvenskar.com HB kommer inte att sälja dina personuppgifter, som t.ex. e-postadress vidare till tredje part.

Dina personuppgifter kommer ej att behandlas av oss för direktmarknadsföring.

Det kan även bli aktuellt att Utlandssvenskar.com HB överlåter statistiska uppgifter till tredje man inom eller utanför EU/EES för marknadsförings- och marknadsundersökningsändamål.

Utlandssvenskar.com HB, är personuppgiftsansvarig och ansvarar därmed för behandlingen av dina personuppgifter och det är till oss du vänder dig om du vill rätta någon uppgift eller ha information om behandlingen av dina personuppgifter.

Utlandssvenskar.com HB värnar om din personliga integritet. Vi följer naturligtvis de lagar och regler som finns - t.ex. personuppgiftslagen - för att skydda din integritet. Endast ett begränsat antal personer med särskild behörighet har tillgång till informationen.

Du är själv ansvarig för att riktiga uppgifter lämnas.

Du har rätt att en gång/år begära kostnadsfri information från oss om dina personuppgifter. Du kan även begära att uppgifter tas bort eller ändras om de visar sig vara felaktiga eller ofullständiga.

Allmänna villkor

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR UTLANDSSVENSKAR.COM
1. Funktioner
På Utlandssvenskar.com finns det mängder av funktioner. Dessa funktioner har sedan starten av Utlandssvenskar.com varit gratis, och vi har inga planer på att börja ta betalt för detta. Om vi skulle börja ta betalt för tjänster som tidigare varit gratis på Utlandssvenskar.com kommer du naturligtvis att bli informerad i förväg om detta.

2. Så här uppför man sig på Utlandssvenskar.com
Utlandssvenskar.com är en rolig och trygg plats där folk från hela världen kan skapa nya kontakter och ha kul. Du får inte göra precis vad som helst, för allas trevnad finns det regler som ska följas. Om vi finner överträdelser mot Utlandssvenskar.coms allmänna villkor kan vi varna användaren eller ta bort användaridentiteten utan förvarning. Det innebär att allt användaren har gjort försvinner. I allvarliga fall kan t.o.m. polisanmälan göras. Om det är gränsfall kan vi skicka ut varningar. Om man vill göra en anmälan av någon användare som man tycker bryter mot reglerna och t.o.m. lagen ska anmälan göras på info@utlandssvenskar.com. Observera att anmälningar till s.k. Utlandssvenskar.com konton som tillhör personal inte är en gällande anmälan. Dessa konton är privata.

3. Allmänna regler
För att alla skall trivas så bra som möjligt på Utlandssvenskar.com finns det regler som man måste följa. Följer du inte reglerna kan ditt användarkonto raderas.

Följande allmänna regler gäller på Utlandssvenskar.com:
 • Du måste följa svensk lag när du använder Utlandssvenskar.com. Pornografi, främjande av droger och publicering av copyrightskyddat material är förbjudet på hela sajten. Du får inte använda Utlandssvenskar.com för olagliga aktiviteter eller för distribution av material som är olagligt eller som kan upplevas som stötande, t.ex. hets mot folkgrupp, trakasserier, mobbning, kedjebrev eller intrång på copyrightskyddat material. Då kan ditt användarnamn raderas, och om det är illa nog kan du t.o.m. bli polisanmäld. Utlandssvenskar.com HB samarbetar med ISP:s, vilket innebär att ISP:n kan stänga av en besökares internetabonnemang vid missbruk. Länkningar till sajter som innehåller olagligt innehåll är att betrakta som olagligt. Användare som gör sådan länkning är direkt ansvarig för denna förseelse.
 • Du får till följd av Personuppgiftslagen inte lämna ut namn och adressuppgifter, eller skriva om personer som ej givit sitt samtycke.
 • Du har endast rätt att använda Utlandssvenskar.com i privat syfte. All användning av Utlandssvenskar.com i ett - direkt eller indirekt - kommersiellt syfte, som t.ex. försäljning, reklam och undersökningar är sådana villkorsöverträdelser för vilka Utlandssvenskar.com HB kan yrka på skadestånd. Detta omfattar även bl.a. inhämtning, bearbetning, publicering, distribuering och övrig spridning av information som återfinns på Utlandssvenskar.com om det sker i ett direkt eller indirekt kommersiellt syfte eller som ett led i en kommersiell verksamhet.
 • Du får inte använda, kopiera, sprida eller skicka vidare inlägg, publiceringar eller övrig information som återfinns på Utlandssvenskar.com.
 • Du får inte använda Utlandssvenskar.com som distributionskanal eller kontaktbas för kommersiella budskap, junk mail, spam eller kedjebrev.
 • Du får inte använda, kopiera eller skicka vidare användarinformation.
 • Du får inte ladda upp virussmittade, pornografiska eller copyrightskyddade filer (t.ex. mp3-filer med kända artister), eller länka till pornografiska, rasistiska eller andra uppenbart olämpliga sajter.
 • Alla försök till datorintrång i Utlandssvenskar.coms system polisanmäls.
 • Missbruk av Utlandssvenskar.coms tjänster/funktioner är absolut förbjudet, som t.ex. forumspam.
 • Du får inte systematiskt sprida politisk eller religiös propaganda.
 • Ditt lösenord är din nyckel till Utlandssvenskar.com och du ansvarar för att ditt lösenord förblir din privata hemlighet.
 • Om vi misstänker att du angett felaktiga uppgifter vid registreringen eller i inställningar kan ditt konto bli raderat. Detsamma gäller om du har flera konton.
4. Lagar
Självklart gäller alla lagar även när man är Utlandssvenskar.com. Vissa kan uppfattas som mer aktuella. Om Utlandssvenskar.com HB får kännedom om grova otillåtna inlägg på Utlandssvenskar.com kan anmälan göras till operatör (t.ex. Telia) som då kan varna och även stänga ner internetabonnemanget. Om Utlandssvenskar.com HB eller någon användare gör polisanmälan kan åtal väckas. Brott mot någon av dessa lagar kan leda till olika typer av straff. Böter eller fängelse är de normala bestraffningarna beroende på brottets art. Observera att det inte krävs ett lagbrott för att Utlandssvenskar.com ska kunna ingripa med t.ex. varning eller avstängning av kontot. Utlandssvenskar.com kan göra bedömningar som kan uppfattas som strängare än lagen.

5. Rättigheter du ger oss
Du har ingen rätt att använda Utlandssvenskar.com i eget kommersiellt syfte, som t.ex. försäljning, genomförande av undersökningar eller reklam för någon produkt/företag eller tjänst. Vid sådan förseelse kan Utlandssvenskar.com HB yrka på skadestånd.

Utlandssvenskar.com har rätt att skicka information om Utlandssvenskar.com och från Utlandssvenskar.coms samarbetspartners samt kommersiella budskap till användarna via e-post. Dessa kan vara anpassade efter dina intressen eller hur du svarar på frågor. Användaren har rätt att tacka nej till nyhetsbrev genom att avbeställa det på förstasidan eller genom att klicka på en länk sist i nyhetsbrevet. Vid marknadsundersökningar av tredje part kommer förfrågan alltid att ske via Utlandssvenskar.com HB. Utlandssvenskar.com HB har rättighet att sälja resultaten i röstningsfunktioner statistiskt nedbrutet. Det statistiska materialet är inte knutet till enskilda personer och det leder inte till användarnamn, e-mailadresser, adresser eller annat.

6. Användaruppgifter
Utlandssvenskar.com HB, organisationsnummer 969663-4626, är personuppgiftsansvarig. Kontaktvägar till Utlandssvenskar.com HB finns längst ner i de allmänna villkoren.

Utlandssvenskar.com värnar om din personliga integritet. Vi prioriterar alltid skyddet av all information du anförtror oss och följer naturligtvis de lagar och regler som finns - t.ex. personuppgiftslagen - för att skydda din integritet. Endast ett begränsat antal personer med särskild behörighet har tillgång till informationen.

7. Bildregler
Alla medlemmar har möjlighet att lägga upp en presentationsbild på sig själv. Om du är under 18 år är det lämpligt att du pratar med dina föräldrar och informerar om att alla användare kan se fotot på Utlandssvenskar.com. Observera att bildreglerna måste följas. Vi har rätt att underkänna ett foto utan motivering om vi anser att det bryter mot Utlandssvenskar.coms regler. Vi kan ta bort - eller välja att inte lägga upp - bilder om de är stötande eller på annat sätt inte är av den art att de borde finnas på Utlandssvenskar.com. För att undvika publicerandet av olämpliga bilder kommer Utlandssvenskar.com HB att manuellt godkänna varje bild som läggs upp av våra medlemmar. Därför kan det dröja upp till 24 timmar från att en medlem laddar upp en bild till Utlandssvenskar.com tills att den publiceras på medlemmens sida.

8. Spel och tävlingar
Vid spel och tävlingar på Utlandssvenskar.com som arrangeras av Utlandssvenskar.com HB skickar Utlandssvenskar.com HB kontrolluppgift till skattemyndigheten om vinstens värde överskrider 100 kronor. Vinnaren beskattas i slutet av året för alla sina inkomster, även vinstens värde.

9. Ändrade villkor
Utlandssvenskar.com HB har alltid rätt att ändra de allmänna villkoren på Utlandssvenskar.com om detta behövs för att efterleva lag och myndighetsbeslut. Vi uppmanar användarna att gå in på allmänna villkor för att se om ev. ändringar gjorts. Om ändringar är av sådan karaktär att användandet av Utlandssvenskar.com förändras på ett betydande sätt kommer detta att meddelas till användarna. Utlandssvenskar.com HB kommer aldrig att sälja personuppgifter, som t.ex. e-mailadresser. Genom att fortsätta använda Utlandssvenskar.com anses användaren ha godkänt förändrade regler och villkor. Om användare vill avsluta medlemsskapet har användaren möjlighet att avregistrera sig från Utlandssvenskar.com.

10. Övrigt
Som du säkert redan förstått blir meddelanden som du lägger in på Utlandssvenskar.com offentliga för andra användare. Vi gör vårt bästa för att du ska trivas här på Utlandssvenskar.com, men kan tyvärr inte garantera att allt alltid fungerar perfekt. Utlandssvenskar.com HB är ansvarig för denna tjänst.

Utlandssvenskar.com HB
Södermannagatan 68
116 65 STOCKHOLM
Tel: +46-8-501 640 34
Mob: +46-70-555 89 79
E-post: info@utlandssvenskar.com

Cookies

Enligt en ny lag om som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker webbplatser informeras om vad cookies används till och ges möjlighet att vägra sådan användning. En cookie är en kort informationsfil som placeras i användarens dator. Utlandssvenskar.com HB använder cookies för identifikation vid inloggning på webbsidan. Cookien kan inte identifiera dig personligen, endast den webbläsare som finns installerad på din dator och som du använder vid besöket. Cookien innehåller inte virus och den kan inte heller förstöra annan information på din dator. Du har rätt att förhindra Utlandssvenskar.com HB lagrar cookies på din dator, men du kan då inte använda Utlandssvenskar.com längre, av funktionella skäl. Du kan också själv välja vilken på nivå du vill acceptera cookies för din webbläsare.

Nätetikett

 • Bete dig på nätet som i det dagliga livet.
 • Missbruka inte den makt du har.
 • Var rädd om din personliga identitet och integritet.
 • Respektera andras privatliv och integritet.
 • Sprid inte spam och annat oönskat material.
 • Var med och motverka missbruk av tjänsterna.
 • Glöm inte människan bakom datorn.

ANNONS:

Sök medlemmar

Sök medlemmar

ANNONS:

Händer i världen just nu


Lägg till en händelse »

ANNONS:

Sök på sajten

ANNONS:

Sök jobb över hela världen

ANNONS: