• 19 år på internet 1999 - 2018 med 13000 aktiva medlemmar i 166 länder
  • svensk tid 11:07 lör 24 mar 2018

Ska du flytta hem till Sverige, här får du lite info från Skatteverket

Publicerat 29 november 2010 01:35 av Patrick
 
När du har flyttat till Sverige från utlandet ska du anmäla det vid ett besök på det skattekontor som den nya bostadsorten tillhör. Meddela kontoret i förväg om du behöver tolk vid besöket. Ta med följande:

    * Uppehållstillstånd om du inte är medborgare i ett land inom Norden eller EU/EES. Tillhör du samma familj som en EU- eller EES-medborgare tar du i stället med dig ett intyg om det, t.ex. ett uppehållskort från Migrationsverket.
    * Registreringsbevis om du är EU- eller EES-medborgare.   
    * Pass eller (för EES-stater och Schweiz) nationellt ID-kort
   
* Handlingar som styrker ditt civilstånd.
    * Födelseattest för dina eventuella medflyttande barn.

Om du planerar att bo i Sverige i ett år eller mer ska du normalt vara folkbokförd här.
Uppehållstillstånd och uppehållsrätt

Om du inte är svensk, nordisk, EU- eller EES-medborgare måste du söka uppehållstillstånd i Sverige på en svensk ambassad eller ett svenskt konsulat i det land du avser att flytta ifrån. Kravet på uppehållstillstånd gäller även medborgare i Schweiz.

Om du är EU- eller EES-medborgare kan du ha uppehållsrätt i Sverige. Den som har uppehållsrätt får bo här utan uppehålls- eller arbetstillstånd. Avsikten är att underlätta den fria rörligheten i EU. Du och din familj har uppehållsrätt om du förutom att vara EU- eller EES-medborgare uppfyller något följande villkor:

    * du arbetar eller har eget företag i Sverige
    * du vill arbeta i Sverige och har en verklig möjlighet att få anställning här
    * du är inskriven som studerande vid en erkänd utbildningsanstalt i Sverige
    * du har tillräckliga tillgångar för att försörja dig och din familj
    * du har en heltäckande sjukförsäkring för dig och dina familjemedlemmar som gäller i Sverige.

Utsända EU- eller EES-medborgare

Om du är EU- eller EES-medborgare ska du registrera dig hos Migrationsverket och få ett registreringsbevis. Har du ett annat medborgarskap men tillhör samma familj som en EU- eller EES-medborgare ska du ansöka hos Migrationsverket om ett uppehållskort.

Om din familj ska flytta med måste era familjeförhållanden styrkas.

Sök medlemmar

Sök medlemmar

Händer i världen just nu


Lägg till en händelse »

Sök på sajten

Sök jobb över hela världen