• 19 år på internet 1999 - 2018 med 13040 aktiva medlemmar i 166 länder
  • svensk tid 09:13 tor 26 apr 2018

Inlägg i Utvandrare

Det finns 89 inlägg i kategorin Utvandrare

Det nya skatteparadiset

 Att det finns ett stort intresse hos den generationen svenskar som nu går i pension att flytta utomlands är helt uppenbart. Sedan länge är sydeuropeiska länder favoriter, och bland annat Thailand blir mer och mer intressant. Orsakerna till utlandsflytt är många, och en av dem kan vara skatter...

Allt fler utlänningar, inte minst svenskar, upptäcker nu Malaysia. Och den nya trenden är att man pensionerar sig i landet!

Utlänningar är mycket välkomna och staten har startat ett program som heter MM2H – Malaysia My Second Home. Programmet ger många förmåner till den som vill pensionera sig i landet.Ett land med evig tropisk sommar och låga eller inga skatter... Ett land med bad och stränder, världens...

ANNONS:

VIKTIG LAG OCH FÖRORDNING INFÖR ÅRSSKIFTET 2009/2010

”Kristider”En ny lag om indrivning av bötesstraff inom EUGenom den nya lagen införs en möjlighet att verkställa svenska bötesstraff i andra medlemsstater inom Europeiska unionen och motsvarande möjlighet att verkställa andra medlemsstaters bötesstraff i Sverige. Syftet med lagen är...

För svenskar med utlandsintressen, här kommer nya lagar och bestämmelser 2009 som kan påverka oss i vår vardag.

Vid årsskiftet trädde en rad nya lagar i kraft, här kommer några som kan vara bra att ha kännedom om:– Väljare som bor utomlands ska få ett särskilt röstkort som ska göra det enklare att rösta. Utlandsröstkortet skickas till väljarna senast 50 dagar före valdagen för att rösterna ska nå Sverige i tid...

Särskild löneskatt ska betalas på arbetsgivarens kostnader för utfästa tjänstepensioner för anställda.

Kammarrätten i Göteborg har nyligen klargjort att särskild löneskatt på pensionskostnader (SLP) ska erläggas för de pensionskostnader som arbetsgivaren betalar för anställda som är utsända till ett annat land så länge dessa individer omfattas av svensk socialförsäkring. BakgrundDet...

VIKTIG INFORMATION OM SKATTER VID FLYTT UTOMLANDS !

SLIPPER JAG SKATTEN NU?Skatterätt och folkbokföring har olika regler för bosättning. Det kan t.ex. innebära att du fortfarande ska betala skatt på vissa inkomster i Sverige, trots att du flyttat utomlands och blivit avregistrerad från folkbokföringen.Om du har klippt alla band med...

ANNONS:

Flytträtten för P-försäkringar återinförs, nu kan du börja pensionsspara utomlands

Flyttstoppet för pensionsförsäkringar togs bort 1 maj 2008. Då ska svenskarna kunna börja pensionsspara utomlands.Det innebär att du kan söka nya förvaltare med bättre resultat och lägre avgifter, såväl i Sverige som i resten av EU. För att anpassa den svenska lagstiftningen till...

EU OCH DE FYRA FRIHETERNA

Redan i Romfördraget från 1957 nämns de fyra friheterna, dvs. fri rörlighet för • människor • kapital • varor • tjänster Med den fria rörligheten menas att det inte får förekomma nationell lagstiftning som på något sätt förhindrar den fria rörligheten. Emellertid finns det ingen...

Ingrid Anderzén, med dr och beteendevetare

Ingrid Anderzén, med dr och beteendevetare, har 20 års erfarenhet från arbetslivsforskning koppat till stress, hälsa och välbefinnande på både individ- och organisationsnivå. Ingrid arbetar dels som egen konsult i sitt egna företag Portable Life, dels som forskare vid Uppsala...

Sök medlemmar

Sök medlemmar

ANNONS:

Händer i världen just nu


Lägg till en händelse »

ANNONS:

Sök på sajten

ANNONS:

Sök jobb över hela världen

ANNONS: