Vad är det egentligen att vara svensk

Du kan antingen lyssna på hennes inlägg på Sveriges Radio här, eller så kan du läsa vad hon anser. Åsikter som uttrycks är krönikörens egna:

Ett vanligt svar är att svensk är den som är svensk medborgare. Punkt slut. Det är ett mycket svenskt sätt att se på saken. Sakligt och sterilt. En fråga om att bocka i en ruta i ett formulär.

Men det finns ett problem.

Definitionen fångar inte riktigt den språkliga innebörden i ’svensk’. Och den stämmer inte heller med den intuitiva förståelse många människor har av vad det är att vara svensk.

För ordet svensk är mångtydigt. Utöver medborgarskap kan det bottna i något som är svårare att formulera i formulär, nämligen en svensk nationell gemenskap och samhörighet. Som utgår från saker som härstamning, språk och kultur.

Medborgarskapet har vi ett entydigt ord för, och det rör tillhörigheten till en stat. Tillhörigheten till en nationell gemenskap har vi inget motsvarande ord för. Ordet nationalitet kan ju – liksom svensk –  syfta på både medborgarskap och kulturell tillhörighet.

För att hålla isär begreppen, kallar jag det här för resonemangets skull för nationalskap.

Om jag blir dansk medborgare i morgon blir jag dansk vad mitt medborgarskap anbelangar. Men att erövra danskt nationalskap är en mer utdragen historia. Och om jag helt isolerade mig från dansk kultur skulle det bli mycket svårt att någonsin erhålla danskt nationalskap.

I Sverige var förhållandet mellan medborgarskap och nationalskap länge okomplicerat. Statens gränser sammanföll till stor del med den nationella gemenskapens gränser. Jämfört med andra länder har Sverige varit förskonat från såväl förtryckande imperier, som språkliga och etniska konflikter.

Det har därför varit lätt för Sverige att sätta sig på skyhöga hästar och peka finger åt de länder som är upptagna av det nationella.

Att Sverige haft svårt att se till vilken grad den svenska staten är beroende av nationell gemenskap, beror på att vi länge kunnat ta den för självklar.

Det är som med pengar: den som har pengar i överflöd kan kokettera med att de är ointressanta. Den som kan ta sin nationella gemenskap för given, kan kokettera med att nationalkänsla är irrelevant. Det har till och med setts som suspekt att peka på att svensk skulle innebära något annat än att vara svensk medborgare.

Medborgarskapet är till skillnad från nationalskapet omgärdat av formella regler. De rättigheter som tillkommer en medborgare, har medborgaren oberoende av sitt nationalskap.

Diskussionen om IS-terroristerna ger en tydlig illustration av den spänning som kan uppstå mellan medborgarskap och nationalskap. Terroristerna har velat utplåna den civilisation som det svenska är en del av. De hyser ingen känsla av kulturell gemenskap med det svenska. Men de har ändå de rättigheter som följer av att vara medborgare i den stat som de velat förinta.

Nu när den här skillnaden mellan medborgarskap och nationalskap ställs på sin spets så blir det tydligt att det trots allt finns gränser för hur mycket de kan kopplas isär, även i Sverige.

Under ytan verkar det trots allt finnas en utbredd uppfattning om att medborgarskap och nationalskap på något sätt hänger samman. Det märks till exempel i diskussionen om återkallade medborgarskap. Inte ens när det gäller de grövst kriminella med tydligt svenskt nationalskap dyker sådana frågor upp.

Människor kan vilja de dem inlåsta för gott, eller till och med avrättade, men medborgarskapet ifrågasätts inte.

Många ser idén om nationalskap som inskränkt, rentav främlingsfientlig. Men det kan faktiskt vara precis tvärtom. Att man kan utvidga gemenskapen till att omfatta inte bara de allra närmaste, familjen, eller byn, utan en hel nation är faktiskt allt annat än inskränkt.

Men att tro att denna förmåga skulle vara gränslös vore ett misstag. För samhörighet krävs helt enkelt någon form av – samhörighet. Det låter som en självklarhet men har inte behandlats som självklart.

Och frågan om vad det är att vara svensk? Ja, vi kan nog räkna med att den kommit för att stanna.

Posted in Allmänt

Vänligen tillåt "cookies/kakor"

På Utlandssvenskar.com använder vi sk kakor/cookies för att ditt besök ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Om du inte vill tillåta lagring av cookies i din dator kan du hindra det genom inställningarna i din webbläsare.