Vi blir fler svenskar både i Sverige och ute i världen

Sveriges folkmängd ökade med 67 285 personer under 2011 och var vid årets slut 9 482 855, skriver Statistiska Centralbyrån (SCB) i ett pressmeddelande. Samtidigt noterar SCB att utvandringen på 51 179 personer översteg den stora Amerikautvandringens toppår 1887. Den höga utvandringen ska dock sättas i relation till dagens folkmängd och våra ökade möjligheter att röra på oss. Under 1887 var utvandringen en procent av folkmängden medan den idag når en halv procent, konstaterar SCB. En anmärkningsvärd ökning stod utvandringen till Kina för, 1 787 personer flyttade dit. Det var 80 procent fler än under 2010. Kina var det sjunde populäraste utvandringslandet och hälften av utvandrarna var svenska medborgare. Jämfört med år 2000 var utvandringen till Kina fem gånger så hög. Liksom tidigare år var det vanligast att flytta till våra nordiska grannländer samt de engelskspråkiga länderna Storbritannien och USA. Trots hög utvandring och minskad invandring är Sverige fortfarande ett invandringsland, det vill säga vi har en större invandring än utvandring, skriver SCB. Sedan toppåret 2009 har invandringen minskat och den omfattade totalt 96 467 personer under 2011. Liksom tidigare år var det fler män än kvinnor som invandrade och den genomsnittliga åldern på invandrarna var 28 år både för kvinnor och män, skriver SCB. Vanligast var det att svenska, irakiska och polska medborgare invandrade. Somalia som 2010 var det vanligaste medborgarskapet för invandrarna, näst Sverige, har nu placerat sig på sjätte plats. Efter 2000-talets årliga ökning av antalet födda har nu kurvan åter vänt nedåt. Under 2011 föddes 111 770 barn, det är 3 871 färre än under 2010. Liksom tidigare år är det något fler pojkar än flickor som föds, 51 procent pojkar och 49 procent flickor. Till skillnad från antalet födda skiljer sig inte antalet döda mycket mellan åren. Under 2011 avled 89 938 personer. Av Sveriges 290 kommuner hade 148 en folkökning under 2011. De 20 kommuner med störst procentuell folkökning ligger alla utom tre i Stockholms län. De övriga är Lomma, Strömstad och Knivsta. Störst ökning stod Sigtuna för, som vid årsskiftet hade 41 329 invånare och därmed passerade 40 000-gränsen. Helsingborg, med ett invånarantal på 130 626 personer, gick om Norrköping och är numera Sveriges åttonde största kommun. Uppsala, Sveriges fjärde största kommun, passerade 200 000 invånare med en enda person. Andra kommuner som har klivit över gränser är Malmö samt Enköping och Upplands Väsby som har mer än 300 000 respektive 40 000 invånare. Endast en kommun, Nykvarn, hade en oförändrad folkmängd. Resterande 141 kommuner minskade sin folkmängd jämfört med 2010. Allt enligt SCB.

Posted in Okategoriserade

Vänligen tillåt "cookies/kakor"

På Utlandssvenskar.com använder vi sk kakor/cookies för att ditt besök ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Om du inte vill tillåta lagring av cookies i din dator kan du hindra det genom inställningarna i din webbläsare.